เกี่ยวกับเรา (About Us)

ฟู้ดทรัคคลับ (ประเทศไทย) “ช่วยเหลือ แบ่งปัน สร้างสรรค์ธุรกิจ”

     ฟู้ดทรัค (Food Truck) ธุรกิจอินเทรนด์ที่กำลังมาแรงและเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ เนื่องด้วยสังคมปัจจุบัน ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองชอบสังสรรค์กับเพื่อนๆ ด้วยการทานอาหารนอกบ้านหรือไปเที่ยวตามงานอีเวนท์ต่างๆ ซึ่งจัดกันในหลายสถานที่ หลากหลายรูปแบบ ประกอบกับโลกยุคโซเซียลมีเดียกำลังเป็นที่นิยม การแชตและแชร์ภาพส่งต่อกันทำให้รถฟู้ดทรัคกลายเป็นเทรนด์ที่ทุกงานอีเว้นท์ต้องจัดให้มีอยู่ในงานด้วย รถฟู้ดทรัคจึงถูกนำมาตกแต่งให้สวยงาม มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ง่ายต่อการจดจำ มีเมนูอาหารและการตั้งชื่อร้านให้แปลกและน่าสนใจ จนทำให้ธุรกิจรถฟู้ดทรัคมีแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวัน

     ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบรับกับกระแสข้างต้น ฟู้ดทรัคคลับ (ประเทศไทย) จึงถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...
1. สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบกิจการที่ใช้รถ Food Truck ด้วยกัน และหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ และช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก
3. เป็นสื่อกลางในการติดต่อ สื่อสาร และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของสมาชิก

     ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฟู้ดทรัคคลับ (ประเทศไทย) จึงเปิดรับสมัครสมาชิก 3 ประเภทดังนี้
1. ผู้ประกอบกิจการด้วย Food Truck
2. ธุรกิจที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ Food Truck
3. บุคคลทั่วไปหรือกิจการต่างๆ