THAILAND : TASTE OF STREET FOOD 4.0

กระทรวงอุตสาหกรรม – สถาบันอาหาร ผนึกเครือข่ายรัฐและเอกชน จัดอีเว้นท์ใหญ่ “THAILAND : TASTE OF STREET FOOD 4.0“ 27 – 29 เม.ย. 61 ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี

พบกับตัวแทน สมาชิกฟู้ดทรัคคลับ (ประเทศไทย) 8 คันที่มาร่วมออกงานในครั้งนี้ได้แก่

1. AAH AAM Kitchen
2. ชื่นละมุน
3. สะเหล่อ ก๋วยเตี๋ยวเรือ
4. ขอบคุณน้ำตาลสด
5. BolckBurgerBus
6. ตำกะเตี๋ยว
7. ไก่ดูดนิ้ว
8. Rocket Pizzza Cone

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานใหญ่ Thailand : Taste of Street Food 4.0, MAKEOVER Chance to the Future “สร้างโอกาสทางธุรกิจสู่อนาคต” ระหว่างวันที่ 27 – 29 เม.ย. 2561 เวลา 11.00 – 22.00 น. บริเวณพื้นที่ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เพื่อให้ผู้ประกอบการอาหารริมทางทั่วประเทศ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและธุรกิจเชื่อมโยง ผู้สนใจเข้าสู่ธุรกิจอาหาร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงาน หวังยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการอาหารขนาดเล็กให้มีศักยภาพ ปรับตัวสู่การแปรรูประดับอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต หรือพร้อมปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งให้โอกาสผู้สนใจที่จะเข้ามาเริ่มต้นธุรกิจ(start up) ได้มาศึกษาช่องทางและพบปะผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจ ทั้งสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ครัวไทยครัวคุณภาพปลอดภัยทุกระดับ

งาน “Thailand : Taste of Street Food 4.0, MAKEOVER Chance to the Future สร้างโอกาสทางธุรกิจสู่อนาคต” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด 1) Chance to the Future สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ สร้างรายได้ 2)The Show of Innovation นวัตกรรมทางธุรกิจ (สังคมไร้เงินสด) การชำระค่าอาหารผ่าน QR Code, การสั่งซื้ออาหารผ่าน Application, Logistic ระบบจัดส่งอาหารด้วยความรวดเร็ว และนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร 3)Big Brother “สานพลังประชารัฐ” พบหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนขนาดใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารพร้อมให้การสนับสนุน และ 4) Business Solution ร่วมหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการรายใหม่ หรือรายเดิม

ภายในงาน จะพบกองทัพร้านอาหารริมทางชื่อดังกว่า 100 ร้าน จัดแบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ ดังนี้ โซน Street Food สู่อุตสาหกรรม แสดงศักยภาพของผู้ประกอบการที่มีการพัฒนา ต่อยอดจากผู้ประกอบการอาหารริมทาง มาสู่รูปแบบของการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม เช่น ไก่ย่างห้าดาว ชายสี่หมี่เกี๊ยว หมูปิ้งเฮียนพ ไส้กรอกแม่ไก่ โซนล้านไลค์ ร้อยล้าน การออกร้านจำหน่ายอาหารที่มีชื่อเสียงจากโซเชียลผ่านการกดไลค์จากคนดูจำนวนมาก โซนจำลองร้านอาหารริมทางย่านการค้าสำคัญ ได้แก่ เยาวราช, วังหลัง-ท่าพระจันทร์, เจริญกรุง-บางรัก, บางลำพู-ข้าวสาร โซน OTOP ริมทาง ที่ได้รับการรับรองความอร่อยจาก กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โซน Food Truck และกลุ่ม Start Up โซน Food Exhibition เรื่องราวความเป็นมาของอาหาร Street Food ที่ได้รับความนิยม และติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก โซนนิทรรศการและการจัดแสดงชุดรถเข็นต้นแบบ ที่ผลิตและออกแบบตามข้อกำหนดและถูกสุขลักษณะเรื่องวัสดุประกอบรถเข็น ตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย โซนนิทรรศการแนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน และมาออกบูธให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคาร ออมสิน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ (จำกัด) มหาชน และบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (จำกัด) มหาชน เป็นต้น โดยมีอีกหลายหน่วยงานร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด และบริษัท อาจจิตต์อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็พเพอร์แอนด์สไปซ์ จำกัด

งาน Thailand : Taste of Street Food 4.0, MAKEOVER Chance to the Future “สร้างโอกาสทางธุรกิจสู่อนาคต” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 เม.ย. 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี โดยสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์การจัดงานได้จากเว็บไซต์ของสถาบันอาหาร www.nfi.or.th