Food trucker

สมาชิก No. 369
ชื่อ : Food trucker
ทะเบียนรถ : ขต 198
สินค้า : กอ.ไก่ เตี๋ยวมะระทรงเครื่อง
สถานที่ขาย : ตลาดนัดเรือบิน งานอีเว้นต่างๆ
เบอร์ติดต่อ : 092-2528009
Line ID : Maiballpython
เฟสบุ๊ค : Maimai chotsavat
อีเมล์ : Maimaidesign9@gmail.com