Food Truck Business Matching

โอกาสเพิ่มลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจของคุณ ***ไม่มีค่าใช้จ่าย***
 
FOOD TRUCK CLUB (THAILAND) หรือ FTC เป็นองค์กรเครือข่ายธุรกิจฟู้ดทรัค ที่มีสมาชิกประกอบด้วย เจ้าของกิจการรถฟู้ดทรัค, หน่วยงานภาครัฐ, และธุรกิจภาคเอกชนต่างๆ ซึ่ง FTC ได้รวมกลุ่มผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค โดยใช้ชื่อ FOOD TRUCK BUSINESS NETWORK (FTBN) ประกอบด้วย 
1. ธุรกิจยานยนต์ เช่น ต่อเติม-ตกแต่งรถ / ซ่อมบำรุง ฯลฯ
2. ธุรกิจบริการทางธุรกิจ เช่น ประกันภัย / สื่อโฆษณา ฯลฯ
3. ธุรกิจสถาบันการศึกษา 
4. ธุรกิจงานอีเว้นท์ เช่น ออแกไนซ์เซอร์ / งานแฟร์ ฯลฯ
5. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เช่น อาหารแช่แข็ง / วัตถุดิบอาหาร ฯลฯ
6. ธุรกิจสถานที่ เช่น เจ้าของพื้นที่ / ศูนย์การค้า ฯลฯ
7. ธุรกิจเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น อุปกรณ์เครื่องครัว-เครื่องใช้ไฟฟ้า / บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ
8. ธุรกิจเทคโนโลยี เช่น ไอทีและโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
 
จะจัดให้มีกิจกรรม FOOD TRUCK BUSINESS MATCHING ขึ้นในงาน THAILAND INTERNATIONAL TRUCK SHOW 2017 โซน Food Truck @ฮอลล์ 1-2 อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 8-10 มิย.นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนข้อมูล เพิ่มคู่ค้าหรือพันธมิตร ระหว่างสมาชิกฟู้ดทรัคคลับ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟู้ดทรัคดังกล่าวข้างต้น ผ่านการทำ Business Matching : สร้างคู่ค้า เพิ่มผลกำไร ขยายตลาด ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น.
 
***ไม่มีค่าใช้จ่าย***
  
อย่าพลาด โอกาสในการหาลูกค้าและพันธมิตรใหม่นะครับ
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

Food Truck Business Matching