Daddy

สมาชิกคลับ No.520

ชื่อ : Daddy
สินค้า : หมูสะเต๊ะ,เนื้อสะเต๊ะ,ไก่สะเต๊ะ ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
สถานที่ขาย : ตลาดนัดอินดี้
เบอร์ติดต่อ : 095-459-1028
อีเมล์ : addyft1028@gmail.com
FB : Daddyfoodtrailer