ฟู้ดทรัคคลับประกันภัย (Food Truck Club Insurance)

ประกันภัยเพื่อรถฟู้ดทรัค...โดยเฉพาะ!!!

เปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศ ทั้งประกันภัยประเภท 1, 2+, 3+ โดยวิริยะประกันภัย รับความคุ้มครองสูงสุดเพื่อรถฟู้ดทรัคของคุณ
ที่นี่ทีเดียว!!!
โทร. 02-353-7000 ต่อ 4707

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 9,XXX บาท**
1. คุ้มครองตัวรถและตู้สินค้า
- คุ้มครองรถฟู้ดทรัคของท่าน รวมตู้สินค้าเปล่า (โครงการมีประกันภัยประเภท 1, 2, และ 3+)
2. คุ้มครองสินค้าระหว่างขนส่งภายในประเทศ
- ทรัพย์สินที่คุ้มครอง: อาหาร เครื่องดื่ม วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบธุรกิจภายในรถที่เป็นสินค้า
3. ชดเชยผลประโยชน์ระหว่างรถเข้าซ่อม
- ชดเชย (ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีกรมธรรม์)
- รักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุรถยนต์และอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่เกิน 90 วันต่ออุบัติเหตุ)
4. คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก บริเวณการจัดงาน
**เป็นราคาที่ได้รับส่วนลดพิเศษ สำหรับสมาชิกฟู้ดทรัคคลับ (ประเทศไทย) กรณีไม่ใช่สมาชิก เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 10,XXX บาท หรือสามารถสมัครสมาชิก ฟรี! เพื่อรับส่วนลดพิเศษ ได้ที่ www.foodtruckclub.net
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-353-7000 ต่อ 4707
บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด