ฟู้ดทรัคคลับประกันภัย (Food Truck Club Insurance)

ประกันภัยเพื่อรถฟู้ดทรัค...โดยเฉพาะ!!!

เปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศ ทั้งประกันภัยประเภท 1, 2+, 3+ โดยวิริยะประกันภัย รับความคุ้มครองสูงสุดเพื่อรถฟู้ดทรัคของคุณ
ที่นี่ทีเดียว!!!
โทร. 02-353-7000 ต่อ 4707