Little Tiger Thai

สมาชิกคลับ No. 93

ชื่อ : Little Tiger Thai
สินค้า : Japanese Food Mobile
สถานที่ขาย : 76/1-2 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 094-919-2642, 081-648-0845, 034-864-331-5
แฟกซ์ : 034-864-336
อีเมล์ : mk@tepkinsho.com
เว็บไซด์ : www.foodmobile.tepkinsho.com