Shake it

สมาชิก No. 290

ชื่อ : Shake it
สินค้า : เฟรนฟาย ไก่ป้อป นักเกต ชีสบอล เบอร์เกอร์
สถานที่ขาย : ข้าง รร อนุบาลสระบุรี
เบอร์ติดต่อ : 080-979-6796
อีเมล์ : sarapanich@live.com
เฟสบุ๊ค : @shakeitjaydai
Line ID : jaydai9