Mr.Simm Chicken Roti Cafe'

สมาชิกคลับ No.635

ชื่อ : Mr.Simm Chicken Roti Cafe'
สินค้า : ไก่ทอดคลุกซอส โรตีหลากหลายหน้าชาชักและสแนคของทานเล่นต่างๆ
สถานที่จอด : ตลาดนัด
เบอร์ติดต่อ : 093-395-3655
อีเมล์ : simaatiyoh@gmail.com
FB : Simm Praewa