Burger Me

สมาชิก No. 261

ชื่อ : Burger Me
สินค้า : เบอร์เกอร์ แป้งชาโคว บีทรูท เนื้อและหมู พร้อมของทานเล่น
สถานที่ขาย : พุธ-พฤ. @ JJ Green
เบอร์ติดต่อ : 081-174-7142
อีเมล์ : Nathapat1985@gmail.com
เฟสบุ๊ค : BurgerMeIndependent