Bloody Drink

สมาชิก  No. 263

ชื่อ : Bloody Drink
สินค้า : 1.น้ำอิตาเลียนโซดาในถุงเลือด 79 บาท 2.น้ำอิตาเลียนโซดาใส่แก้วพร้อมท้อปปิ้ง size S 49 size L 69 3.เยลลี่ในหลอดฉีดยา แบบธรรมดาอันละ 35 4.ว้อดก้าเยลลี่ในหลอดฉีดยา อันละ 59 5.เครื่องดื่มเพิ่มว้อดก้า 1 oz 50 บาท ( สินค้าที่มีแอลกอฮอล์ แล้วแต่ทางผู้จัดงานอนุญาต)
สถานที่ขาย : ตามงานอีเวนท์ต่างๆ ไม่มีที่ประจำ
เบอร์ติดต่อ : 096-556-3296
อีเมล์ : Knowmember@gmail.com
เฟสบุ๊ค : Calendarbistro
Line ID : 12nite
Instagram : Calendarbistro