เกี่ยวกับเรา (About Us)

ฟู้ดทรัคคลับ (ประเทศไทย) “ช่วยเหลือ แบ่งปัน สร้างสรรค์ธุรกิจ”

     ฟู้ดทรัค (Food Truck) ธุรกิจอินเทรนด์ที่กำลังมาแรงและเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ เนื่องด้วยสังคมปัจจุบัน ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองชอบสังสรรค์กับเพื่อนๆ ด้วยการทานอาหารนอกบ้านหรือไปเที่ยวตามงานอีเวนท์ต่างๆ ซึ่งจัดกันในหลายสถานที่ หลากหลายรูปแบบ ประกอบกับโลกยุคโซเซียลมีเดียกำลังเป็นที่นิยม การแชตและแชร์ภาพส่งต่อกันทำให้รถฟู้ดทรัคกลายเป็นเทรนด์ที่ทุกงานอีเว้นท์ต้องจัดให้มีอยู่ในงานด้วย รถฟู้ดทรัคจึงถูกนำมาตกแต่งให้สวยงาม มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ง่ายต่อการจดจำ มีเมนูอาหารและการตั้งชื่อร้านให้แปลกและน่าสนใจ จนทำให้ธุรกิจรถฟู้ดทรัคมีแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวัน

     ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบรับกับกระแสข้างต้น ฟู้ดทรัคคลับ (ประเทศไทย) จึงถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...
1. สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบกิจการที่ใช้รถ Food Truck ด้วยกัน และหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ และช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก
3. เป็นสื่อกลางในการติดต่อ สื่อสาร และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของสมาชิก

     ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฟู้ดทรัคคลับ (ประเทศไทย) จึงเปิดรับสมัครสมาชิก 3 ประเภทดังนี้
1. ผู้ประกอบกิจการด้วยฟู้ดทรัค
2. ธุรกิจที่ดำเนินงานเกี่ยวกับฟู้ดทรัค* (Food Truck Business Network : FTBN)
3. บุคคลทั่วไปหรือกิจการต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับฟู้ดทรัค

*ธุรกิจที่ดำเนินงานเกี่ยวกับฟู้ดทรัค (Food Truck Business Network: FTBN)
คือกลุ่มผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับฟู้ดทรัค ตั้งแต่การผลิตรถฟู้ดทรัค ไปจนถึงการขายอาหารไปยังลูกค้า
ธุรกิจที่อยู่ใน FTBN ประกอบด้วย:

1. หมวดยานยนต์ (Automotive)
- ดีลเลอร์รถยนต์ (Car Dealer)
- ธุรกิจรถเช่า (Rentals)
- ธุรกิจประดับยนต์ (Truck Accessories)
- ธุรกิจต่อเติม-ตกแต่งรถ (Truck Builders/Decorcations)
- ธุรกิจซ่อม/บำรุงรถ (Truck Repairs&Maintainance)
- ธุรกิจเคลื่อนย้ายรถ (Vehicle Transport)

2. หมวดบริการทางธุรกิจ (Business Services)
- สถาบันการเงิน (Financial Service)
- ธุรกิจประกันภัย (Insurance Company)
- ธุรกิจสำนักงานบัญชี (Accounting)
- ธุรกิจบริการสื่อโฆษณา (Advertising)
- ธุรกิจบริษัทที่ปรึกษา (Consulting)
- ชมรม/สมาคมที่เกี่ยวข้อง (Club&Association)
- ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ (Design&Printing)
- ธุรกิจที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Legal Services)
- ธุรกิจบริการด้านการตลาด (Marketing)

3. หมวดการศึกษา (Education)
- มหาวิทยาลัย (University)
- โรงเรียนสอนทำอาหาร (Culinary Schools)
- โรงเรียนสอนขับรถ (Drivers Education)
- ธุรกิจฝึกอบรมสัมมนา (Training Services)

4. หมวดงานอีเว้นท์ (Event)
- ออร์แกไนเซอร์ (Event Organizers)
- โปรโมทเตอร์ (Event Promoters)
- งานแฟร์ (Trade Fair)

5. หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)
- ธุรกิจอาหารสด/แห้ง (Fresh/Dry Food Supplies)
- ธุรกิจเครื่องดื่ม (Beverage Supplies)
- ธุรกิจอาหารแช่แข็ง (Frozen Food Supplies)
- ธุรกิจวัตถุดิบประกอบอาหาร (Food Ingredient Supplies)

6. หมวดสถานที่ (Location)
- ศูนย์การค้า (Community Mall)
- ตลาดนัด (Flea Market)
- ตลาดสด (Fresh Market)
- ห้างสรรพสินค้า (Department Store)
- สถานที่ท่องเที่ยว (Tourist Attraction)
- เจ้าของสถานที่ (Venues)

7. หมวดการดำเนินงาน (Operations)
- ธุรกิจเสื้อผ้า (Apparel)
- ธุรกิจแคเทอริ่ง (Catering Supplies)
- ธุรกิจการทำความสะอาด (Cleaning Supplies)
- ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ครัว (Equipment Supplies)
- ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electric Appliances)
- ธุรกิจอุปกรณ์ดับเพลิง (Fire Suppression)
- ธุรกิจสินค้าส่งเสริมการขาย (Merchandise)
- ธุรกิจแก๊สและน้ำมัน (Gas Station)
- ธุรกิจแก๊สหุงต้ม (Cooking Gas)
- ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม (Food/Beverage Packaging)

8. หมวดเทคโนโลยี (Technology)
- ธุรกิจจัดทำเว็บไซด์ (Website Service)
- ธุรกิจบริการออนไลน์ (Online Service)
- ธุรกิจแอพพลิเคชั่นมือถือ (Mobile Application)
- ธุรกิจโปรแกรมชำระเงิน (POS: Point of Sales)
- ธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator)
- ธุรกิจอุปกรณ์ไอทีและโทรศัพท์มือถือ (IT Devices & Mobile Phone)