ล่่ากุ้ง (Prawn Hunt)

สมาชิก No. 246
ชื่อ : ล่่ากุ้ง (Prawn Hunt)
สินค้า : สินค้าประเภทอาหารทะเลสด ซีฟู้ด กุ้งถัง กุ้งเผา ปลาเผา...อื่นๆ
สถานที่ขาย : ตลาดรถไฟพระราม 2
เบอร์ติดต่อ : 089-475-4785 , 082-403-6777