งาน Food Truck Caravan ครั้งที่ 5

30 ก.ย. - 6 ต.ค. 59, 16.00-22.00 น. @เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์