งาน Food Truck Club on Tour ครั้งที่ 2

7-9 ต.ค. 59, 17.00-22.00 น. @เดอะแจ๊ส วังหิน