งาน Food Truck Caravan ครั้งที่ 6

28 ต.ค. - 3 พ.ย. 59, 16.00-22.00 น. @เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์