งาน FOOD TRUCK CLUB BIZ&TALK 3-5 พ.ย., 11.00-19.00 น. @ BUS&TRUCK'16, ไบเทค

I. การเสวนา ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจรถฟู้ดทรัค
II. กิจกรรม Business Matching

I. การเสวนา ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจรถฟู้ดทรัค (ไม่มีค่าใช้จ่าย) มีหัวข้อต่างๆดังนี้

+++วันที่ 3 พย. 59+++
14.00-15.00 น. : เริ่มต้นธุรกิจ Food Truck เขาทำกันอย่างไร?
ผู้ร่วมเสวนา : คุณท๊อป-ร้านเก๋จังน้ำปลาหวาน, คุณแจ็ค-ร้านตำกะเตี๋ยว, คุณป้อม-ก๋วยเตี๋ยวนายเอก, คุณบี-Chaชะชะช่า
ผู้ดำเนินรายการ: อ.วรธนัช ธัญหาญ
15.00-16.00 น. : การทำตลาดธุรกิจรถฟู้ดทรัค ให้ประสบความสำเร็จ
ผู้ร่วมเสวนา : ดร.สุกิต เอี้อมหเจริญ, คุณพิทยา ธนาดำรงศักดิ์ (ตงฟง)
ผู้ดำเนินรายการ: ญาณเดช ศิรินุกูลชร
17.30-18.30 น. : The Food Trucker Talk (15 นาที/ร้าน =4ร้าน)
โดย : คุณท๊อป-ร้านเก๋จังน้ำปลาหวาน, คุณแจ็ค-ร้านตำกะเตี๋ยว, คุณกี้-รสโบราณ, คุณบัง-Mother Trucker

+++วันที่ 4 พย. 59+++
11.00-12.00 น. : แนวโน้มธุรกิจรถฟู้ดทรัค จะรุ่งแค่ไหนในปี 2017?
ผู้ร่วมเสวนา : คุณชนินทร์ วัฒนพฤกษา, ดร.สุกิต เอื้อมหเจริญ
ผู้ดำเนินรายการ: อ.วรธนัช ธัญหาญ

+++วันที่ 5 พย. 59+++
11.00-12.00 น. : การขอการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับธุรกิจฟู้ดทรัค
ผู้ร่วมเสวนา : คุณกี้-ร้านรสโบราณ, ผู้เชียวชาญจากสถาบันการเงิน
ผู้ดำเนินรายการ: อ.วรธนัช ธัญหาญ
16.00-17.00 น. กฎหมายและสิ่งที่ควรรู้สำหรับธุรกิจฟู้ดทรัค
ผู้ร่วมเสวนา : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้ดำเนินรายการ: ญาณเดช ศิรินุกูลชร


II. กิจกรรม Business Matching
การเจรจาธุรกิจเพื่อขยายกิจการและเพิ่มคู่ค้าทางธุรกิจ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนข้อมูล เพิ่มคู่ค้าหรือพันธมิตร
ระหว่างสมาชิกฟู้ดทรัคคลับ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟู้ดทรัค
ผ่านการทำ Business Matching ซึ่งมีช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมนี้ทั้งหมด 3 ช่วง
ช่วงที่ 1 : วันศุกร์ที่ 4 พ.ย., 13.00-15.00 น.
ช่วงที่ 2 : วันศุกร์ที่ 4 พ.ย., 16.00-18.00 น.
ช่วงที่ 3 : วันเสาร์ที่ 5 พ.ย., 13.00-15.00 น.

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
Email : info@foodtruckclub.net
Website : www.foodtruckclub.net