งานสัมมนา "ปั้นธุรกิจจิ๋ว หื้อเป๋นธุรกิจแจ๋ว"

ชื่องาน : งานสัมมนา "ปั้นธุรกิจจิ๋ว หื้อเป๋นธุรกิจแจ๋ว"
วันที่จัดงาน : อังคาร ที่ 13 ธ.ค. 2559
เวลา 13.00-16.30 น. (เริ่มลงทะเบียนหน้างานเวลา 12.00 น.)
สถานที่จัดงาน : ห้องเชียงแสน ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งฟรี! ได้ที่ www.askkbank.com/khomesmilesclub