พุงโต Eat on street

สมาชิก No. 311
ชื่อ : พุงโต Eat on street
สินค้า : ไอศครีมซอฟเสริฟ
สถานที่ขาย : ตลาดรถไฟศรีนครินทร์
เบอร์ : 093-419-9787
อีเมล์ : T-max2526@hotmail.com
Line ID : Hackkuba