ชาโนตม

สมาชิก No. 319
ชื่อ : ชาโนตม
สินค้า : เครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ ด้วยราคาแก้วละ 25 บาท
สถานที่ : ตลาดทั่วไป
เบอร์ : 080-819-0619
อีเมล์ : 39nattapol@gmail.com
Line ID : khunnattapol