กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (อาหารแปรรูป)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นางอารยา ดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการจัดการธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและสัมมนากิจกรรมการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (อาหารแปรรูป) โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ บจก.เคดีอาร์โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ภายใต้ความร่วมมือกับ ฟู้ดทรัคคลับ (ประเทศไทย) และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป โดยมี 2 เครือข่ายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กลุ่ม Food Truck และ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร (TIFT) ณ.โรงแรมทวินทาวเวอร์ กทม.

วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กลุ่ม Food Truck และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้เกิด
1. การเชื่อมโยงธุรกิจ
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. การร่วมกันค้า ร่วมกันขาย
4. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

รายชื่อรถสมาชิกฟู้ดทรัคคลับ (ประเทศไทย) ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
1. มาดามเฝอ
2. กะหรี่Indy
3. เพ็กซึงเป็ดพะโล้
4. ชาเมืองช้าง
5. ญาญ่าอินเลิฟ
6. สะเหล่อ ก๋วยเตี๋ยวเรือ
7. AAH•AAM kitchen
8. Bringgo Pizza
9. เก๋จังน้ำปลาหวาน ยำมะม่วง
10. zapman
11. กาลาโต้
12. The Ribs
13. ไก่ทอดนายทร
14. อำไพโภชนา
15. ตำกะเตี๋ยว
16. ชื่นละมุน
17. The crepes shop
18. Rosboran
19. เครปไส้พูน
20. สุขสันต์พิซซ่า
21. ข้าวผัดปูคุณปลื้ม

------------------------------------------
ติดต่อสอบถาม...
ฟู้ดทรัคคลับ (ประเทศไทย)
Food Truck Club (Thailand)
Website : www.foodtruckclub.net
Line ID : foodtruckclub.net
------------------------------------------