สัมมนา WHY! FOOD TRUCK (ทำไม! ต้องฟู้ดทรัค)


เต็มแล้วครับ....
ขอขอบคุณทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมสัมมนาครับ

เปิดโลกธุรกิจ...งานสัมมนา WHY! FOOD TRUCK : ทำไม! ต้องฟู้ดทรัค
เจาะลึกธุรกิจอินเทรนด์และเครือข่ายสนับสนุนธุรกิจฟู้ดทรัค

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด)

สัมมนาครั้งนี้เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมเพื่อพัฒนาเครือข่าย Food Truck ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดโดย กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การสัมนนาครอบคลุม 3 จังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

@เชียงใหม่ : วันพฤหัสที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น., ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่
@นครราชสีมา : วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-17.00 น., โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช
@กรุงเทพฯ : วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-17.00 น., โรงแรม เอเชีย

กำหนดการ
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-10.00 บรรยาย หัวข้อ “โอกาสทำเงินในยุค 4.0 กับธุรกิจฟู้ดทรัค”
           โดย คุณชนินทร์ วัฒนพฤกษา ประธาน FOOD TRUCK CLUB THAILAND
10.00-10.45 เสวนา หัวข้อ “ทำฟู้ดทรัค ไม่ยากอย่างที่คิด” โดย ประสบการณ์ตรงจากเจ้าของฟู้ดทรัค
           ดำเนินการเสวนาโดย ดร.สุกิต เอื้อมหเจริญ
10.45-11.00 อาหารว่าง
11.00-11.45 พิธีเปิด โดย ผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
11.45-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 บรรยาย “หัวข้อ ทำฟู้ดทรัคอย่างไรให้....รุ่ง!”
           โดย คุณชนินทร์ วัฒนพฤกษา ประธาน FOOD TRUCK CLUB THAILAND
15.00-15.15 อาหารว่าง
15.15-16.30 เสวนา หัวข้อ “รวมพลังเครือข่ายองค์กรสนับสนุนธุรกิจฟู้ดทรัค”
           โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันการเงิน ธุรกิจสนับสนุนฟู้ดทรัค
           ดำเนินการเสวนาโดย ดร.สุกิต เอื้อมหเจริญ
16.30-17.00 ถาม – ตอบ และ ปิดการสัมมนา

วัตถุประสงค์ : เพื่อเชื่อมโยงผู้ประการที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายฟู้ดทรัค ให้มีศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ


เหมาะสำหรับ : ผู้สนใจทั่วไป, เจ้าของรถฟู้ดทรัค, หน่วยงานหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับฟู้ดทรัค เป็นต้น

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องขึ้นทะเบียนสมาชิก สสว. เมื่อทราบผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานสัมมนา โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะพิจารณาใบสมัครและพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น


**ข้อมูลเพิ่มเติม**
ธุรกิจ 8 หมวดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคมีดังนี้

1. ธุรกิจหมวดยานยนต์(Automotive)
ฟู้ดทรัคใหม่/ฟู้ดทรัคมือสอง/เช่าฟู้ดทรัค/อุปกรณ์เสริม/ต่อเติมตกแต่ง/ซ่อมบำรุง...
2. ธุรกิจหมวดบริการทางธุรกิจ (Business Services)
บัญชี/สื่อโฆษณา/งานออกแบบ/ประกันภัย/กฎหมาย/การตลาด/ถ่ายภาพ...
3. ธุรกิจการศึกษา (Education)
โรงเรียนสอนทำอาหาร/โรงเรียนสอนขับรถ/ธุรกิจฝึกอบรม/สัมมนา...
4. ธุรกิจงานอีเว้นท์ (Event)
ออแกนไนเซอร์/ โปรโมทเตอร์ ...
5. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
เครื่องดื่ม/เนื้อสัตว์/พืชผักผลไม้/เครื่องปรุงรสต่างๆ/ อาหารแช่แข็ง/วัตถุดิบอาหาร..
6. ธุรกิจหมวดสถานที่ (Market Place)
พื้นที่เช่า/ตลาดนัด/ห้างสรรพสินค้า/คอมมูนิตี้มอลล์...
7. ธุรกิจการดำเนินงาน (Operations)
เสื้อผ้า/อุปกรณ์/เครื่องใช้ในครัว/สื่อส่งเสริมการขาย/พลังงาน/บรรจุภัณฑ์...
8. ธุรกิจเทคโนโลยี (Technology)
Social media, POS, Mobile App...

กิจกรรมต่อเนื่องในโครงการนี้
1. พัฒนาเครือข่ายและผู้นำเครือข่าย : การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนเครือข่าย พัฒนาผู้นำเครือข่าย และ CDA
2. พัฒนาศักยภาพสมาชิกในเครือข่ายและยกระดับธุรกิจ : ให้องค์ความรู้ด้านการพัฒนามาตรฐาน และนวัตกรรม
3. พัฒนาช่องทางตลาด : ให้องค์ความรู้เรื่องการตลาด การ Road Show ในประเทศ (งาน Industrial Expo 2018, อิมแพคเมืองทองธานี) และต่างประเทศ (สปป.ลาว)