ผู้พัน (PhuPhan)

สมาชิกคลับ No.503

ชื่อ : ผู้พัน (PhuPhan)
สินค้า : เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ,น้ำสมุนไพร , น้ำผลไม้ , น้ำผัก , ผลไม้สด
สถานที่ขาย : ตลาดนัด
เบอร์ติดต่อ : 081-137-4088
อีเมล์ : sakchai599@hotmail.com
Website : http://www.eakanan-jumpar.com/
FB : https://www.facebook.com/eakanan.jumpar