งาน สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ

ขอเชิญร่วมงาน...

"สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ"

ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2562
เวลา 8:30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

พิเศษ!! ตลอดงานสัมมนา ท่านจะได้พบกับคาราวานรถ Food Truck จากสมาชิก FOOD TRUCK CLUB (THAILAND) มาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วันที่ 28/1/62
1.หอมด่วนคาเฟ่
2.Breadkery hot dog
3.Icy Truck

วันที่ 29/1/62
1.KPS Tea & Coffee
2.สะเหล่อ ก๋วยเตี๋ยวเรือ
3.Better Sweet cafe

วันที่ 30/1/62
1.หวานเจี๊ยบ
2.DTK kebab
3.เก๋จังน้ำปลาหวาน

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้หน้างาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB: TITIPONN PENGWON