โครงการ SMART4 FOOD TRUCK

ด่วน...เปิดรับสมัครแล้ว!!! วันนี้-10 ก.พ. 62
(ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย)

โครงการ SMART4 FOOD TRUCK
สู่มาตรฐานฟู้ดทรัคของประเทศไทย
(รับจำนวนจำกัด 70 กิจการเท่านั้น)*

หากคุณคือ...
1. ผู้ประกอบกิจการฟู้ดทรัค
2. ผู้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฟู้ดทรัค
ที่ทำธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
รีบสมัครด่วน! เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะช่วยพัฒนาศักยภาพธุรกิจ รับโอกาสทางการตลาด และโอกาสสินเชื่อเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในธุรกิจ

สนใจสมัคร..คลิกเลย https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdfTwhUUfPWQtd9FK…/viewform

*ผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โดยกรรมการโครงการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก