เฉาก้วยโกโบริ

สมาชิกคลับ No.652

ชื่อ : เฉาก้วยโกโบริ
สินค้า : เฉาก้วยพร้อมดื่ม

สถานที่จอด : โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุุรินทร์

เบอร์ติดต่อ : 095-429-5123
อีเมล์ : nunta2518@gmail.com