การทำธุรกิจฟู้ดทรัคอย่างมืออาชีพ

"การทำธุรกิจฟู้ดทรัคอย่างมืออาชีพ"
อมรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจ
วันที่ 23-24 มกราคม 2563 (ระยะเวลาอบรม 2 วัน รวม 13 ชั่วโมง)
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หัวข้อ
- การจัดการธุรกิจฟู้ดทรัคเบื้องต้น
- การผลิตอาหารให้มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะสำหรับธุรกิจฟู้ดทรัค
- การออกแบบเมนูและบรรจุภัณฑ์
- ระบบการจัดการสำหรับฟู้ดทรัค (Hardware, Software)
- การตลาดสมัยใหม่เพื่อธุรกิจฟู้ดทรัค

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 15 มกราคม 2563
ราคาพิเศษ 3,100 บาท (ปกติราคา Non-member 7,000 บาท, Member 6,200 บาท) ราคาไม่รวม Vat 7%

**เหมาะสำหรับผุ้สนใจและผู้ประกอบการธุรกิจฟู้ดทรัคทุกระดับ**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-855-1151 หรือ กดลิงค์เพื่อลงทะเบียนเข้าอบรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZiM9rUFiD5JmwYrdBlSLyC4KmxQnNqaw0Aq1k-ZVMmtMe0w/viewform